Forsikring


Personulykkesforsikring og tyveridækning

Der vil i forbindelse med håndtering af skader/skadesanmeldelser blive opkrævet 375 kr. i Damage Management Fee.

Personbiler

Dette tilbud (ca. kr. 55 pr. dag ved 1 dags leje) sikrer:

  • Udbetaling af erstatning ved invaliditet eller død.

Busser

Ca. kr. 55 pr. dag v/ 1 dags leje.
Dagsprisen for denne forsikring bliver mindre ved længere tids leje.

Forsikringen dækker føreren og indtil 5 passagerer. Busser op til 18 passagerer.
Erstatningen ved død vil udgøre kr. 170.000 til efterladt (1) ægtefælle eller (2) børn. Efterlades ingen sådanne, udgør erstatningen kr. 15.779.

Ved evt. invaliditet (over 5%) som følge af trafikuheld ydes der erstatning som procentdele af kr. 522.000 og der ydes tillige en ekstraudbetaling ved invaliditet over 30%.